هفتمین جلسه دوره جامع مدیریت بازرگانی برگزار گردید

هفتمین جلسه دوره جامع مدیریت بازرگانی (با تمرکز بر تجارت بین ایران و چین و سفارش سازی شده برای ایرانیان مقیم شرق چین) در فضای مجازی ویچت وورک اختصاصی توسط کمیته آموزش امروز ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ برگزار گردید

مطالب مرتبط