آخرین جلسه دوره مدیریت و رهبری در اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین برگزار شد

بخش اول دوره جامع مدیریت و بازرگانی با عنوان مدیریت و رهبری در ۸ جلسه یکساعت و نیم بصورت مجازی و در فضای اختصاصی مجازی بصورت آنلاین برگزار و در تاريخ ۱۹ مار ۲۰۲۱ این بخش بر گزاری ازمون و پرسش وپاسخ به پایان رسید

مطالب مرتبط