چهارمین نمایشگاه رباتیک و تجهیزات هوشمند

چهارمين نمايشگاه رباتيك و تجهيزات هوشمند

بنا به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني شرق چين ، چهارمين نمايشگاه رباتيك و تجهيزات هوشمندچين در شهر باوجياستان شاآنشي در تاريخ ١٦ لغايت ١٨ دسامبر٢٠٢١ برگزار گرديد.

اين نمايشگاه با توجه به شيوع همگيري كوويد چند ماه به تعويق افتاد بود ولي و سرانجام با رعايتكامل پروتكل هاي مربوطه طبق تاريخ مذكور برگزار شد .

به دليل شيوع كوويد در شرق و مركز چين ، طبق اطلاعيه مجري برگزار كننده  نمايشگاه فقط شهروندانشهر باجي و شيان در استان شانسي و استان هاي كم خطر توانستنذ در نمايشگاه شركت نمايند .

در افتتاحيه اين نمايشگاه مقامات دولتي شهر باجي و مقامات استان شانسي ضمن سخنراني بر اهميتاين نمايشگاه در  توسعه صنعت رباتيك در چين در راستاي برنامه هاي كمربند و جاده و كشورهاي جادهابريشم اشاره نمودند .

همچنين در ادامه اين افتتاحيه نمايشگاه جناب ميرشرقي به نمايندگي از اتاق بازرگاني شرق چين ،

ضمن حضور در مراسم افتتاحيه،  اتاق بازرگاني  ايرانيان شرق چين به زبان چيني  معرفي و بر  اهميتنقش  اين اتاق بازرگاني  به منظور گسترش روابط و همكاري مشترك  ايران و چين  در همه صنايع بويژهصنعت رباتيك و تجهيزات هوش مصنوعي تاكيد نمودند . اين نمايشگاه در ١٨ دسامبر به كار خود پايانداد . لينك گزارش تصاوير نمايشگاه به پيوست تقديم ميگردد .  لطفا اینجا را کلیک بفرمایید. 

مطالب مرتبط