مقدمه معرفی خدمات حقوقی

لزوم آگاهی حقوقی در زمینه بازرگانی  

 کمیته حقوقی اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین- حوزه شرق چین ( شانگهای)، به عنوان یکی از بازوهای اجرائی اتاق از اعضاء بازرگان و حقوقدان عضو اتاق تشکیل شده است که تلاش مینماید براساس نیازهای اتاق بازرگانی و درچهارچوب اساسنامه اتاق مرکزی و رعایت قوانین و مقررات چین و ایران موارد زیر را برای اعضای حقیقی و حقوقی عضو و غیر عضو در سه حوزه قراردادها، سرمایه گذاری و دعاوی  در حد راهنمایی و ارایه آگاهی تسهیل نماید:

  1. قراردادها

راهنمایی درزمینه قراردادها از جمله قرارداد فروش بین المللی کالا در مراحل مختلف از جمله انتخاب طرفهای معتبر، مذاکره، انعقاد، اجرا و رایزنی در زمینه تنظیم شرایط مهم قرارداد از قبیل زبان قرارداد، نحوه پرداخت، حل و فصل اختلافات و شرط داوری، قانون حاکم بر قرارداد و غیره. تشریح بندهای قرارداد به ویژه مواد مربوط به تعهدات طرفین، شرکت در جلسات طرفین در کلیه مراحل مذاکره و تنظیم و انعقاد قراردادها و در صورت لزوم بهره گیری از حقوقدانان و وکلای محلی.

  • سرمایه گذاری

رایزنی در امور سرمایه گذاری، بررسی و ارائه راهنمایی در مورد مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری، ثبت شرکت، تشریح انواع شرکتها و میزان مسوولیت با توجه به نوع شرکت، مسایل مالی، مالیاتی و فاینانس، مسایل مربوط به مالکیت فکری، معرفی و بهره مندی از ایجنتهای معتبر محلی.

  • دعاوی

معرفی موسسات حقوقی معتبر محلی جهت وکالت در دعاوی

لزوم بهره مندی از خدمات حقوقی

آگاهی از قوانین و مقررات و بخشنامه های به روز در زمینه های بازرگانی، امورجاری شرکت ها و… اعم از دستور العمل های مالیاتی،  گمرکی، قراردادها و همچنین قوانین و مقرراتی که بالأخص در زمینه تجارت در ایران و چین باید بررسی شود ..